Hướng dẫn reset máy in epson T60 tràn bộ đếm

Epson T60 Hướng dẫn reset tràn bộ đếm

Nếu một ngày đẹp trời máy in phun của bạn chớp 2 đèn đỏ liên tục ,nghĩa là bộ nhớ đếm số trang của máy in đã đầy .Bạn muốn máy in hoạt động tiếp thì phải reset bộ nhớ lại .Trên đây là video của mình hướng dẫn reset máy in phun epson t50 t60 p50,tràn bộ đếm.

LINK DOWNLOAD TẠI ĐÂY :   T50-T60-A50-P50-okhd_2.rar (13962 downloads)

5 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *