Hướng dẫn lấy số điện thoại của khách mua hàng Ebay-Guide to get Customer’s phone number Ebay.

Để lấy số điện thoại bạn cần sử dụng app Ebay.
-Đăng nhập vào app Ebay
-Click vào đơn hàng khách vừa đặt ( hiển thị chữ “Paid” màu đỏ ở trang chính ) click vào “Mark as shipped”
-Vào 3 dấu gạch –>Selling —>SOLD—>Shipped —> Click vào sản phẩm vừa “mark as shipped ” bạn sẽ thấy dòng “phone number”
Chúc các bạn thành công !
Xem chi tiết tại :

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *